Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Ząbki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt pt. „Mistrzowie Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Ząbki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018- VIII 2020. Wartość projektu: 413 875,01 zł , w tym wkład własny: 20 700 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

a)      rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 200 uczniów (100K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

b)      doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 393 175, 01 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej
 4. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 5. Pokazy naukowe
 6. Laboratorium robotyki
 7. Laboratorium kodowania
 8. Półkolonie Laboratorium Naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

 


Artykuły

Przejdź do - Taneczne Szaleństwo  Teatralnych Pączków - zwieńczeniem zajęć projektu unijnego.
27 maja 2019

Taneczne Szaleństwo Teatralnych Pączków - zwieńczeniem zajęć projektu unijnego.

Uczestnikom projektu dziękujemy za niezwykłe zaangażowanie, ciepłą energię, kreatywność w każdym działaniu, walkę z trudnościami, wzajemne wspieranie oraz radość wnoszoną w każde zajęcia.

Czytaj więcej o: Taneczne Szaleństwo Teatralnych Pączków - zwieńczeniem zajęć projektu unijnego.
Przejdź do - Czas na scenę wejść!!!
27 maja 2019

Czas na scenę wejść!!!

Przedstawienie dla społeczności szkolnej, pt : "W krainie książek "

Czytaj więcej o: Czas na scenę wejść!!!
Przejdź do -  Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach -Wychowanie przez Teatr