Matematyka z tabletem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Termin realizacji
Rok szkolny 2016/2017 klasa 4e
Rok szkony 2017/2018 - klasa 5e
Rok szkolny 2018/2019 - klasa 4J
Rok szkony 2019/2020 - klasa 5j
Rok szkolny 2020/2021 - klasa 6j
Rok szkolny 2021/2022 - klasa 7j
Rok szkolny 2022/2023 - klas 8j
 

Celem głównym innowacji jest rozbudzanie ciekawości matematycznej przy zastosowaniu technologii informacyjno - komunikacyjnej, wykorzystanie tabletów jako środka dydaktycznego podczas zajęć matematycznych.

Ponadto:
"ułatwienie zdobywania wiedzy i podniesienie atrakcyjności nauczania, 
"tworzenie przyjaznego i atrakcyjnego środowiska do nauczania matematyki
"wzbogacanie lekcji poprzez interaktywne metody nauczania - zastosowanie systemu Samsung School,
"korelacja z zajęciami komputerowymi (pilotażowe wdrożenie  programowania)  w zakresie wprowadzania algorytmów.
"rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania  poprzez gry i zabawy matematyczne, 
"kreatywne rozwiązywanie problemów, 
"rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników,
"pobudzenie kreatywności i aktywności uczniów.

Opis innowacji: 
Matematyka obecna jest w każdej dziedzinie życia. Można znaleźć ją wszędzie, pozwala na przyswojenie umiejętności i wiedzy z wielu przedmiotów. Powinna być również nauczana w sposób atrakcyjny, wręcz przyciągać uwagę dzieci.
Lekcje matematyki przy użyciu nowoczesnych narzędzi takich jak tablety, komputery, tablica interaktywna i interaktywnych pomocy rozwijają logiczne myślenie,  zwiększają samokontrolę i podnoszą efektywność kształcenia.
Omawiana innowacja pedagogiczna  ma na celu rozbudzanie ciekawości matematycznej przy zastosowaniu technologii informacyjno - komunikacyjnej, wykorzystanie tabletów jako środka dydaktycznego podczas zajęć matematycznych. 

Podczas zajęć będzie wdrażany i wykorzystywany system Samsung School. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli przekazać więcej wiedzy, lekcje będą toczyć się szybciej. 
System zarządzający tabletami pozwala nauczycielowi na pełną kontrolę nad tym co dzieje się na ekranie tabletów. Poprzez monitorowanie ekranów nauczyciel może śledzić pracę uczniów i przekazywać im dodatkowe wyjaśnienia w zależności od poziomu zrozumienia materiału. Opcja udostępniania ekranu i materiałów pozwala nie tylko na synchronizację treści, ale także na umieszczanie na ekranie adnotacji. Funkcja "biblioteki publicznej" umożliwi nauczycielowi i uczniom dostęp do informacji przechowywanych na wspólnym dysku w chmurze, który funkcjonuje jako węzeł informacyjny.
Podczas zajęć planowane jest wykorzystanie dostępnych w Internecie zasobów edukacyjnych które zostały przygotowane i udostępnione jako pomoc w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, wspomagając proces dydaktyczny. Uczniowie będą mogli przy pomocy komputera aktywnie rozwiązywać zadania, odpowiadać na pytania testowe podane w formie atrakcyjnych gier. Poprzez transmisje online będą uczestniczyć w pokazach naukowych, zadawać pytania. Ponadto mogą tworzyć własne zasoby i prezentacje w postaci łamigłówek, krzyżówek itp.

Rozwiązania organizacyjno- metodyczne innowacji:
"w klasie będzie realizowany program "Matematyka z pomysłem" z uwzględnieniem podstawy programowej z matematyki.
"klasa będzie miała 5 godzin matematyki tygodniowo w każdym roku nauczania.
"dodatkowo w miarę potrzeb: zespół wyrównawczy oraz kółko matematyczne dla chętnych 
"przynajmniej 2 -3 razy w tygodniu będą na lekcjach wykorzystywane tablety
"dodatkowo - korelacja z zajęciami komputerowymi  - z pilotażowym wdrożeniem programowania.
"dodatkowo oprócz podręczników i ćwiczeń matematycznych papierowych będą  wykorzystywane zasoby  e - podręcznika, platforma wsipnet oraz  gry i zabawy matematyczne rozwijające logiczne myślenie. 
"uczniowie będą mieli założone własne imienne konta w systemie Samsung School. Rodzice będą mogli monitorować postępy dzieci.

nauczyciel prowadzacy innowację: Małgorzata Goździak 

 


Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie