ZIP-Zainteresowania I Pasje i Odkrywca Biznesu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W roku szkolnym 2016/17 w klasach 3b i 3d kontynuowana jest realizacja dwóch innowacyjnych programów nauczania: "ZIP-Zainteresowania i Pasje" (klasa 3b) oraz "Odkrywca Biznesu" (klasa 3d). Nauczyciele realizują w/w programy w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych. Programy zostały formalnie wpisane do bazy innowacji znajdujących się w Kuratorium Oświaty w Warszawie pod numerem 3108 i 3109.

Program "ZIP" pozwala na włączenie nowych technologii jako niezbędnego, ale niedominującego elementu szkolnej rzeczywistości. Nauczyciel ma być inspiratorem, wspierającym kształtowanie nawyków formułowania celów przez uczniów. Wykorzystując przykładowe tematy podane w tym programie nauczyciel inspiruje uczniów do ciekawego, czasami niekonwencjonalnego opracowania zadania. Głównym założeniem programu jest odkrywanie i eksplorowanie świata przez dzieci, co prowadzi do rozbudzania ich pasji. Uczniowie przeprowadzają również różnorodne doświadczenia, które pozwalają im na lepsze zapamiętywanie wiedzy i są większą motywacją do pracy.
Treści nauczania zostały opracowane w ramach każdego przedmiotu. W ich zdobyciu pomaga uczniom metoda Marii Montessori oraz metoda projektów i doświadczeń poszukujących.

Treści programowe zawarte programie  "Odkrywca biznesu" dążą do wzbudzenia w dziecku samodzielności i przedsiębiorczości, dając także niezbędny zasób wiedzy, w tym kompetencji z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Program ten dąży więc do tego, aby uczniowie nabyli niezbędne umiejętności oraz wiedzę, które pozwolą im stać się w przyszłości innowacyjnymi twórcami, przygotowanymi do radzenia sobie w różnorodnym otoczeniu gospodarczym, a przede wszystkim ludźmi, którzy będą żyć w zgodzie ze sobą i swoimi predyspozycjami. Program "Odkrywca biznesu" jest nastawiony na wzbudzanie w uczniach kreatywności, samodzielności oraz współpracy, co można ująć jako szeroko rozumianą przedsiębiorczość. 

Na realizację treści programu "ZIP" i "Odkrywca Biznesu" w każdym tygodniu poświęcamy minimum jedną godzinę lekcyjną. Niektóre zajęcia odbywają się poza budynkiem szkolnym np. w lesie, parku, na boisku, w kinie, w sklepie. 
Podręcznik "Nasza szkoła", z którego korzystają uczniowie podczas obowiązkowych zajęć, okazuje się świetną bazą do zaproponowania uczniom wielu intrygujących i ciekawych tematów projektów. 
Formuła obu programów oparta jest o szkolną platformę edukacyjną zawierającą dodatkowe ćwiczenia, materiały video, gry i słowniczki pojęć. 

Uczniowie obu klas z pewnością zbierają nowe doświadczenia i w ciekawy, odmienny sposób poznają tajniki rzeczywistości, zaś nauczycielom drogę wskazują słowa autorów programu "...że najważniejsze w pracy nauczyciela są uszy. Nauczycielu, wsłuchaj się w swoich uczniów, pozwól im być aktywnym uczestnikiem lekcji, daj im narzędzia, pozwól się mylić i szukać samodzielnie odpowiedzi, wspieraj i zachęcaj do działania, bądź obok ucznia nie przed nim. Nauczycielu, idź razem ze swoimi uczniami i zachwyćcie się światem."