Jesteś tutaj: Start / O szkole / Historia Szkoły

Historia Szkoły

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WAŻNE DATY Z HISTORII SZKOŁY:

01.09.1962 - otwarcie szkoły 
01.09.1969 - wprowadzenie ZSZ do budynku szkoły pod wspólną dyrekcją 
27.09.1980 - nadanie szkole imienia i przekazanie jej sztandaru - wprowadzenie ceremoniału ślubowania uczniów klas pierwszych
21.03.1985 - powołanie Komitetu Rozbudowy Szkoły 
28.06.1986 - wmurowanie aktu erekcyjnego szkoły
01.09.1989 - wprowadzenie do programu uczniów klas II obowiązkowej nauki pływania 
01.09.1990 - rozszerzenie skali ocen - wprowadzenie do programu nauczania nauki religii 
03.05.1991 - uroczyste obchody dwusetnej rocznicy Konstytucji 3 Maja - poświęcenie budynku szkolnego 
02.08.1991 - przeniesienie części klas młodszych do budynku katechetycznego przy Parafii Miłosierdzia Bożego 
09.1991 - zorganizowanie I Jesiennych Biegów Przełajowych 
18.11.1991 - przyjęcie przez Komitet Rodzicielski nazwy "Rada Rodziców" 
1992 - ukazanie się pierwszej gazetki szkolnej "Gazeta Szalonego Małolata" 
01.09.1993 - wprowadzenie do programu nauczania klas III wyjazdów na zielone szkoły 
28.11.1994 - przeprowadzenie pierwszych demokratycznych wyborów szkolnego rzecznika praw ucznia 
27.09.1995 - uroczyste obchody 15 rocznicy nadania szkole imienia 
23.01.1996 - opracowanie statutu szkoły i zatwierdzenie go przez Radę Pedagogiczną 
r.szk.1997/1998 - obchody 35 - lecia szkoły 
01.09.1999 - wdrożenie reformy systemu oświaty 
                  - przekształcenie szkoły podstawowej w sześcioklasową 
                  - powstanie pierwszych klas gimnazjalnych
 
01.09.1999 - utworzenie pierwszej klasy integracyjnej 
03.2000 - rozpoczęcie działalności kółka teatralnego 
19.06.2000 - pożegnanie podwójnych absolwentów - uczniów klas VIII i VI 
01.11.2000 - ukazanie się kolejnej gazetki szkolnej "Co w szkole piszczy?" 
01.09.2001 - przeniesienie Publicznego Gimnazjum nr 2 do nowego budynku, zaś klas  z filii do głównej siedziby placówki 
10.04.2002 - przystąpienie uczniów kl. VI do I ogólnopolskiego  sprawdzianu  kompetencji 
r.szk.2002/2003 - obchody 40 - lecia szkoły 
VI 2003 - otrzymaliśmy certyfikat Szkoły z Klasą 
15.04.2005 - pierwszy Dzień Otwarty Szkoły 

Wrzesień 2005 - rozpoczął swoją działalność Szkolny Klub Ośmiu-Młodzieżowy Wolontariat.
2.04.2006 - obchody pierwszej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II.
2005 - 2006 -powołanie Klubu Małego Europejczyka.
r. szk. 2005/2006 -wprowadzenie do programu klas I-III nauki języków obcych 
2006 - początek współpracy z trzema krajami europejskimi: Irlandią Północną, Niemcami i Francją w ramach programu Sokrates Comenius.
12.01.2007 - pierwszy  koncert kolęd w wykonaniu klas integracyjnych.
28 - 30.10.2007 - wyjazd klas VI "Szlakiem Jana Pawła II", odwiedzenie miejsc związanych z dzieciństwem,młodością i życiem kapłańskim papieża - Polaka.
Październik 2007 - przyjazd gości z Irlandii, Niemiec i Francji do naszej szkoły, w ramach programu Sokrates Comenius.
21 - 23.11.2007 - pierwszy  wyjazd naukowy klas VI do Rynii.
2007 - 2008 - wyjazdy nauczycieli naszej szkoły w ramach  programu Sokrates Comenius.
25.02.2009 - spotkanie z członkami Komisji Społecznej przy Radzie Miasta w Ząbkach.
1.09 2009 -wdrożenie w klasach I nowej podstawy programowej.
2009 - kolejne spotkania grupy Sokrates Comenius.
6.10.2009 - uroczyste  otwarcie  boiska Orlik 2012 przy naszej szkole.
10.10 2010 - I  Europejski Dzień Języków Obcych.
2009 - wprowadzenie do programu klas I -III zajęć komputerowych
2009 - pierwszy Festiwal Kolęd Obcojęzycznych skierowany do uczniów wszystkich ząbkowskich szkól, organizowany przez SP nr 2 we współpracy z MOK.
2010 -  udział klas integracyjnych w IX Powiatowym Przeglądzie Umiejętności Artystycznych Osób  
           Niepełnosprawnych "Wierszem i Sercem Malowane."
Maj 2011 - program artystyczny z okazji beatyfikacji  - Ojca Świętego Jana Pawła II.
25. 06. 2012 - uchwalenie hymnu szkoły
28. 09. 2012
 - uroczyste obchody 50 lecia szkoły.
28 grudnia 2012r. otwarcie lodowiska "Biały Orlik".

01.09.2014 - wprowadzenia dziennika elektronicznego
grudzień 2014 -Szkoła Podstawowa nr 2 na spotkaniu opłatkowym w Kurii warszawsko-praskiej
kwiecień 2015 - nowa formuła sprawdzianu kompetencji klas VI - I część - język polski i matematyka, II część - język obcy.

rok szkolny 2015/2016 - I Ogólnoszkolny Projekt Edukacyjny "Wokół Mazowsza"   

kwiecień 2016 -  ostani sprawdzian kompetencji klas VI 
24.06.2016 - pożegnanie ostatnich absolwentów 6 letniej szkoły podstawowej 

rok szkolny 2016/2017 - II Ogólnoszkolny Projekt Edukacyjny "Razem dla Klimatu"

listopad 2016 - początek współpracy w ramach projektu  Erasmus + " Music is  life long learning" . Kraje  wspólpracujace: Polska,Włochy, Hiszpania, Rumunia, Portugalia. Wyjazd nauczycieli do Włoch.

rok 2017 - kolejne wyjazdy uczniów i nauczycieli  w ramach projektu Erasmus+ Hiszpania, Rumunia, Portugalia

 Rok szkolny 2017/2018

wrzesień 2017 – wprowadzenie reformy oświaty – przekształcenie placówki w ośmioletnią szkołę podstawową, włączenie budynku gimnazjum przy ul. Batorego 37 do SP2

09.09.2017r. - włączenie szkoły do międzynarodowej sieci Microsoft Schools

 

Rok szkolny 2018/2019

wrzesień 2018– utworzenie pierwszej klasy dwujęzycznej na poziomie klas VII

listopad  2018 – uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – „Koncert dla Niepodległej”, zakopanie kapsuł czasu przy obu budynkach szkoły

kwiecień 2019 – pierwszy egzamin ósmoklasisty i ostatnia edycja egzaminu gimnazjalnego

19.06.2019 – pożegnanie podwójnych absolwentów – uczniów klas III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej

Rok szkolny 2019/2020

marzec – czerwiec 2020 – wprowadzenie kształcenia na odległość z uwagi na epidemię COVID-19

 

 

 

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie pierwszy budynek szkoły

  pierwszy budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie nadanie szkole imienia

  nadanie szkole imienia

 • Powiększ zdjęcie sztandar szkoły

  sztandar szkoły

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły

  budynek szkoły

 • Powiększ zdjęcie boisko

  boisko

 • Powiększ zdjęcie pracownia komputerowa

  pracownia komputerowa

 • Powiększ zdjęcie pracownia komputerowa 20

  pracownia komputerowa 20

 • Powiększ zdjęcie pracownia komputerowa

  pracownia komputerowa

 • Powiększ zdjęcie hol szkoły

  hol szkoły

 • Powiększ zdjęcie tablica patrona

  tablica patrona

 • Powiększ zdjęcie korytarz dolny

  korytarz dolny

 • Powiększ zdjęcie tablica patrona

  tablica patrona

 • Powiększ zdjęcie sala 49

  sala 49

 • Powiększ zdjęcie sala 49

  sala 49

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie sala SI

  sala SI

 • Powiększ zdjęcie sala SI

  sala SI

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie sala muzyczna

  sala muzyczna

 • Powiększ zdjęcie sala muzyczna

  sala muzyczna

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie korytarz górny

  korytarz górny

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie hol

  hol

 • Powiększ zdjęcie schody

  schody

 • Powiększ zdjęcie szatnia

  szatnia

 • Powiększ zdjęcie lodowisko

  lodowisko

 • Powiększ zdjęcie patio

  patio

 • Powiększ zdjęcie patio

  patio

 • Powiększ zdjęcie patio

  patio

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły od strony boiska

  budynek szkoły od strony boiska

 • Powiększ zdjęcie budynek szkoły od strony boiska

  budynek szkoły od strony boiska

 • Powiększ zdjęcie pracownia komputerowa 79

  pracownia komputerowa 79

 • Powiększ zdjęcie pracownia komputerowa 79

  pracownia komputerowa 79

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie