CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki 2020/21

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Innowacja pedagogiczna

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

międzynarodowy projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

edycja II

  

Imię i nazwisko autora projektu

Honorata Szanecka

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację

Katarzyna Krzosek 

 Innowacja przeprowadzona zostanie na następujących zasadach:

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w 2f Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach.

W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy.

 

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 23 września 2020r. do 21 czerwca 2021r.

 Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

 Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

     I.   Opis zasadności wprowadzenia innowacji

 W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od 23 września 2020 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną oraz wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie

   II.    Cele innowacji

Cele ogólne:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

 

III.    Zasady innowacji

 Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 23 września 2020r. do 21 czerwca 2021r. 2-3 godziny w miesiącu podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

 Nauczyciel realizujący program opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na grupie projektowej. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.  

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia

  

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - jesienny - od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ - zimowy - od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

 III MODUŁ - wiosenny - od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

 Szczegółowy opis modułów i zadań dołączono do Regulaminu w formie PRZEWODNIKA PO PROJEKCIE.

 W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.  

 Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

 Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 IV.   Ewaluacja programu

 Narzędzia ewaluacyjne:

- Karta samooceny ucznia po każdym module i na zakończenie (umieszczona w Lekturniku),

- ankieta dla rodziców po zakończonym projekcie (przygotowana przez nauczyciela).

 Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

Artykuły

Przejdź do - Realizacja III modułu projektu „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”
12 czerwca 2021

Realizacja III modułu projektu „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”

W ramach trzeciego modułu przeczytaliśmy książkę Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”. Uzupełniliśmy lekturnik, wypełniliśmy metryczkę, narysowaliśmy Lisę i wypisaliśmy jej cechy. Dzieci narysowały i opisały ulubioną przygodę z lektury. W słoneczny dzień zorganizowaliśmy LEKCJĘ POD CHMURKĄ.

Czytaj więcej o: Realizacja III modułu projektu „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”
Przejdź do - Realizacja II modułu projektu „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”
14 marca 2021

Realizacja II modułu projektu „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”

W ramach II modułu projektu czytaliśmy lekturę "Zaczarowana zagroda". Dzieci uzupełniły lekturniki, które są ważną częścią omawiania książki. W czasie zdalnego nauczania zorganizowaliśmy klasowe wyzwanie "EKO bałwanek".

Czytaj więcej o: Realizacja II modułu projektu „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”
Przejdź do - Realizacja I modułu projektu „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”
10 grudnia 2020

Realizacja I modułu projektu „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”

W październiku realizowaliśmy I moduł projektu „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki” Uczniowie w ramach projektu przeczytali książkę „Kapelusz Pani Wrony” Danuty Parlak. Wypełnili specjalnie przygotowany Lekturnik, w którym napisali metryczkę tytułowego opowiadania, narysowali Panią Wronę oraz ulubioną przygodę z całej książki. Wykonali też krótką notatkę, opisując co się wydarzyło w wybranej historii.

Czytaj więcej o: Realizacja I modułu projektu „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”