Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego $ 5 ust.4 (Dz.U. nr 186, poz. 1245) dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szk. 2020/2021 będą:

 

25-27 maja (wtorek-czwartek) - egzaminy ósmoklasisty  

4 czerwca 2021-(piątek) 

w wyżej wymienionych dniach opieka świetlicy zapewniona