Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kalendarz posiedzeń rady pedagogicznej w r. szk. 2023/2024 

 

29 sierpnia 2023r. (wtorek)godz. 8.30 – organizacja roku szkolnego 

30 sierpnia 2023r. (środa)rada szkoleniowa   

 

31 sierpnia 2023r (czwartek) – praca w zespołach przedmiotowych 

1 września 2023 (piątek) - przygotowanie sal lekcyjnych, praca w zespołach 

14 września 2023r.(czwartek) 

17 października 2023r (wtorek) – rada dot. dostosowania egzaminu (kl. VIII) 

20 listopada 2023r.(poniedziałek)  

8 stycznia 2024r (poniedziałek)– klasyfikacja uczniów klas I–VII 

10 stycznia 2024r.(środa) –podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji      śródrocznej uczniów 

22 kwietnia 2024r (poniedziałek)- szkolenie rady dot. egzaminu 

13 czerwca 2024r