OLIPMIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO JUNIORÓW dla klas 7 I 8

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 października 2023

Olimpiada Języka Angielskiego dla JUNIORÓW jest konkursem przedmiotowym z języka angielskiego, Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestnika na Olimpiadzie Języka Angielskiego dla Juniorów nie pokrywa się w stu procentach z programami nauczania w szkołach państwowych i z zakresem wiedzy zawartym w większości podręczników szkolnych. Olimpiady nie można postrzegać jak sprawdzian, do którego przygotowuje się wedle ściśle określonego zakresu wymagań. 

Olimpiada Języka Angielskiego dla JUNIORÓW to konkurs, który wymaga wyjścia poza podręcznik szkolny i poza sztampowe myślenie o nauce (i nauczaniu) tego języka obcego. Olimpiada to konkurs dla osób z zamiłowaniem do nauki języka angielskiego, mających świadomość, że ten język obcy to nie tylko gramatyka i słownictwo, ale także elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, w tym szeroko pojmowana kultura, tj. literatura, historia, sztuka, sport, itp.

Etap I składa się z dwóch części: testu pisemnego na papierze (na łączną sumę 125 punktów) oraz testu on line.

Do II części I etapu podchodzą wyłącznie uczniowie, którzy zdobyli 94 i więcej punktów

Część II etapu I polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa oraz wiedzy z zakresu WOKAJ (wiedza o kulturze angielskiego obszaru językowego).

II etap okręgowy, test online realizowany w szkole.

Część I etapu II polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa oraz wiedzy z zakresu WOKAJ.

Do części II etapu II przechodzą osoby, które uzyskały 75% punktów za część I etapu II.

Etap II część II – umieszczenie pracy projektowej w systemie - prezentacja wyników zrealizowanego projektu na podany temat. Film powinien być przygotowany samodzielnie. Temat filmu i ewentualne szczegółowe wytyczne dotyczące zarówno wykonania jak i przesłania pracy, zostaną umieszczone na stronie www.ojaj.wsjo.pl najpóźniej 7 dni po ogłoszeniu wyników etapu I.

Etap II część III – rozmowa on-line przeprowadzana zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

Do części III podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów łącznie z części I i II.

Do kolejnego, etapu III zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez videokomunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów.

ETAP III

Cześć I – test online realizowany w szkole.

Część I etapu III polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa oraz wiedzy z zakresu WOKAJ.

Część II etapu III– rozmowa on-line zgodnie z listą imienną z przydzielonym dokładnym terminem rozmowy.

Część II – egzamin ustny – egzamin ustny podczas etapu III prowadzony będzie on-line za pomocą videokomunikatorów.

Etap ten wyłania grono laureatów i finalistów Olimpiady.

Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Pozostali uczestnicy uzyskują tytuł uczestnika finału.

 Terminarz

I etap

23 października - zgłaszanie chęci udziału z podpisaną zgodą dostępną na stronie: https://ojaj.wsjo.pl/formularz-rodo-2023-2024/

06.11.2023 godzina 15:00-16:30 – test pisemny

27.11.2023 (od 10:00) do 6.12.20223 (do 10:00)  test on-line

 

Więcej na stronie: https://ojaj.wsjo.pl/

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie