Zakręt za zakrętem -rekurencja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2022

Zapoznaj się z tematem w podręczniku. 3.4  

Wybierz pracę na daną ocenę: 

  • Na ocenę dostateczną: 

Wykonaj krótką notatkę /teoria/ dotyczącą dzisiejszego tematu.  

- Co to jest rekurencja? /definicja/ Wyszukaj w podręczniku s.81-86 

- Podaj przykłady rekurencji – z życia codziennego. Wyszukaj w podręczniku. s.81-86 

- Wymień 3 części składowe rekurencji /podręcznik s. 108 

Ładnie sformatuj tekst.  

Wyszukaj w Internecie obrazki pokazujące fraktale /wklej te które podobają Ci się najbardziej – 3 obrazki. 

Pracę zapisz pod nazwą notatka i prześlij do sprawdzenia. 

  • Na ocenę dobrą i bardzo dobrą: 

Wykonaj projekt w Scratch – duszek rysujący gwiazdę oraz labirynt. 

Jeden rysunek – ocena dobra, dwa rysunki – ocena bardzo dobra 

Pracę wykonaj według wskazówek z podręcznika lub filmu Informatyka SP4 8 kl 7 zm Lekcja 3 4 

 

  • Na ocenę celującą: 

Zmodyfikuj blok wielospi tak, aby jego parametrami były: bok, kąt i skok. Po wywołaniu rekurencyjnym bok powinien zwiększać się o wielkość skoku. Jakie ryzyko towarzyszy takiemu rozwiązaniu? 

Może pomoże… Zakręt za zakrętem - Scratch - YouTube 


Termin wykonania: 10. 04.2022

Pliki do pobrania