3.2 Liczby parzyste, liczby pierwsze, liczby…

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2022

Zapoznaj się z tematem w podręczniku.

 

Wybierz zadania na konkretną ocenę nie musisz robić wszystkich. 

Zadania możesz robić przez dwie lekcje - można w przyszłym tygodniu kończyć na zajęciach informatyki. 

 Zadanie na ocenę dostateczną: 

Przygotuj w pliku Word  krótką notatkę dotyczącą liczb pierwszych /word -1-2 strony;  Pamiętaj o formatowaniu tekstu, mile widziane ilustracje.  

W pracy: zagadnienia -co to są liczby pierwsze /definicja/, przykłady liczb pierwszych w zakresie do 50, definicja – liczb złożonych,  czy liczba 1 jest liczbą pierwszą, czy złożoną, ciekawostki: co to są liczby bliźniacze, przykłady  liczb bliźniaczych, przykład matematyka, który zajmował się badaniem liczb pierwszych ... 

 Zadania na ocenę dobrą i bardzo dobrą: 

Wykonaj jedno zadanie (ocena dobra), dwa zadania (ocena bardzo dobra) Zadanie 1 – wykonaj projekt w Scratch - liczby parzyste. Wykonaj tę pracę na podstawie informacji w podręczniku lub filmu instruktażowego 

 

 

Zadanie 2 – wykonaj projekt w Scratch – liczby pierwsze. Wykonaj tę pracę na podstawie informacji w podręczniku lub filmu instruktażowego. 


Ocena celująca: 

Wykonaj zadania na ocenę bardzo dobrą oraz rozbuduj projekt liczby parzyste - Zdefiniuj blok trójki służący do znajdowania liczb podzielnych przez 3 w ciągu wylosowanych liczb z zakresu od 1 do 100. 

 

 

 

 

Pliki do pobrania