Python – wprowadzenie do grafiki żółwia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2021
  • Podstawowe polecenia: 

 Sterujemy żółwiem 

 Jednym ze sposobów tworzenia grafiki w języku Python jest korzystanie z modułu Turtle. Został on napisany przy użyciu biblioteki Tkinter i umożliwia pisanie programów wykorzystujących ideę grafiki żółwia. Możemy tworzyć proste i bardziej złożone programy, wydając polecenia sterujące ruchem obiektu zwanego żółwiem. Polecenia języka Python, jak i komendy dla żółwia, oparte są na słowach w języku angielskim. 

 W programach korzystających z grafiki żółwia należy najpierw zaimportować moduł turtle: 

 from turtle import * 

 Podstawowe polecenia sterujące żółwiem 

Działanie 

Polecenie 

Wynik na ekranie 

forward – naprzód 

fd(100) 

Żółw idzie naprzód 100 kroków 

backward – wstecz 

bk(50) 

Żółw cofa się 50 kroków 

right – prawo 

rt(90) 

Żółw obraca się w prawo o 90 stopni 

left – lewo 

lt(45) 

Żółw obraca się w lewo o 45 stopni 

pen up – podnieś pisak 

pu() 

Żółw podnosi pisak 

pen down – opuść pisak 

pd() 

Żółw opuszcza pisak 

Początkowo żółw znajduje się na środku okna zwrócony w prawą stronę. Jeśli wydajemy mu polecenia naprzód lub wstecz, to przesuwa się o podaną liczbę kroków w kierunku, w którym patrzy. Domyślnie żółw porusza się z opuszczonym pisakiem, rysując na ekranie linie. Jeśli przed przesunięciem żółwia podniesiemy pisak, żółw przemieszcza się nie zostawiając śladu. 

I

 

II

 

 

 III 

Definiowanie funkcji bez parametrów