Kolejność działań:

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2021

mLegitymacja jest wydawana chętnym uczniom na wniosek Rodzica.

 • Pobrać wniosek, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły.
 • Wniosek do pobrania    Wniosek można również pobrać w Sekretariacie.

 

 • Przesłać zdjęcie legitymacyjne. Należy to zrobić poprzez "Dziennik Elektroniczny". Zdjęcia może przesłać uczeń jeżeli ma uaktywniony profil logowania lub rodzic / opiekun ucznia, logując się do dziennika na platformie Vulcan. W systemie Uonet wejść do modułu Uczeń NOWOŚĆ, z lewej strony wybrać dane ucznia i przycisk aktualizuj zdjęcie. Dodać zdjęcie dziecka w formacie 496 px x 354 px lub proporcjonalnie większe w standardzie legitymacyjnym. Zdjęcie zostanie zaakceptowane przez sekretariat.

 

 •  Po zatwierdzeniu zdjęcia i wprowadzeniu danych dziecka do portalu m-legitymacja - RODZIC otrzyma  w dzienniku elektronicznym informację o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel (odbiór osobisty w sekretariacie - Rodzic dla uczniów klas I- III; uczniowie klas IV - VIII mogą sami odebrać kod).
 • Zainstalować na telefonie aplikację mObywatel  ze sklepu Google Play lub Apps Store.i postępować zgodnie z „Instrukcją dla ucznia i studenta”   Aby korzystać z aplikacji mLegitymacja (legitymacja w telefonie), należy - posiadać telefon z systemem przynajmniej Android 6 i dostępem do internetu,

 

 • mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

  • na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;

  • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).