KONKURS PLASTYCZNO-CYFROWY Fundusze Norweskie i EOG - o tym się wie!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2021

Wykonajcie pracę plastyczną w dowolnej technice cyfrowej i wygrajcie pracownię komputerową dla swojej szkoły!

  • W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy na potrzeby Konkursu tworzą drużyny.
  • Drużyna składa się z maksymalnie 9 uczniów i Koordynatora Projektu, odpowiadającego za udział drużyny w Konkursie. Koordynatorem Projektu musi być nauczyciel zatrudniony w szkole zgłaszającej się do Konkursu.
  • Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.otymsiewie.pl.
  • Żeby poszukać inspiracji dla swoich prac, sprawdźcie, co to są Fundusze Norweskie i EOG, co łączy Norwegię, Islandię i Lichtenstein, jakie wartości i działania wspierają Fundusze Norweskie i EOG.
  • .Konkurs składa się z jednego etapu, na końcu którego zostanie wyłonionych 100 Laureatów. 
  • Udział w Konkursie polega na opracowaniu przez drużynę i zgłoszeniu przez Koordynatora Projektu Organizatorowi pracy plastycznej, stworzonej dowolną techniką cyfrową (strona www, aplikacja, wideo, grafika etc.), ilustrującej Fundusze Norweskie i EOG, ich wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski i/lub państw-darczyńców tych Funduszy. 
  • Praca zostanie przedstawiona w formie plików o formacie oraz limicie: a) pliki mp4, animowany gif do 200MB, b) jpg, png do 20MB.
  • Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, które w całości powstały na potrzeby Konkursu oraz nie były zgłoszone w innych konkursach, ani wykorzystywane do innych celów.

Regulamin konkursu

 

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 31.03.2021.