REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Ząbkach ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2021/2022 do:

- czterech oddziałów przedszkolnych (rekrutacja elektroniczna, szczegółowe informacje tutaj

- pięciu klas pierwszych – osoby zainteresowane wypełniają kartę zgłoszeniakarta do pobraniaZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

  • Składanie ZGŁOSZEŃ do klas pierwszych odbywać się będzie od 29 marca 2021 r. do 10 kwietnia 2020r.
  • Z uwagi na właściwe zaplanowanie pracy w roku szkolnym 2021/2022 prosimy, aby Rodzice, zgłaszający dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przekazali informację o szczególnych potrzebach dziecka i dołączyli do zgłoszenia stosowną  dokumentację.

W czerwcu 2021r poinformujemy o ewentualnym naborze uzupełniającym do klas dwujęzycznych na poziomie klas VII i VIII.

 Składanie dokumentów rekrutacyjnych:

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 wskazane jest, aby korzystać z formy elektronicznej przy składaniu dokumentów do oddziałów przedszkolnych oraz klas I.

W związku z powyższym prosimy po wypełnieniu dokumentów przesłać  je do szkoły na wyznaczoną skrzynkę mailową, w formie skanu lub fotografii na adres: rekrutacja@sp2zabki.pl

W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów w formie elektronicznej, w wejściu do szkoły zostanie postawiona skrzynka, do której wrzucać będzie można ww. dokumenty.

Bardzo Państwa prosimy, aby dokumenty były składane w zaklejonych kopertach. 

                                                                                                     Irena Małyszczuk

                                                                                                     dyrektor szkoły