Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Ząbki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt pt. „Mistrzowie Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Ząbki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018- VIII 2020. Wartość projektu: 413 875,01 zł , w tym wkład własny: 20 700 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

a)      rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 200 uczniów (100K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

b)      doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 393 175, 01 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

  1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
  2. Przyrodnicze laboratorium
  3. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej
  4. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
  5. Pokazy naukowe
  6. Laboratorium robotyki
  7. Laboratorium kodowania
  8. Półkolonie Laboratorium Naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.