Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

29 sierpnia 2019r. (czwartek)  

 

30 sierpnia 2019r. (piątek) – praca w zespołach 

 

16 września 2019r. (poniedziałek) 

 

22 października 2019r (wtorek) – rada dot. dostosowania egzaminu ( kl. VIII) 

 

25 listopada 2019r. (poniedziałek)  

 

16 stycznia 2020r (czwartek)– klasyfikacja uczniów klas I–VII 

 

20 stycznia 2020r. (poniedziałek) –podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji           śródrocznej uczniów 

 

23 marca 2020r (poniedziałek) 

 

17 czerwca 2020r.(środa) - klasyfikacja uczniów klas I–VII 

 

19 czerwca 2019r.(piątek) - podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji rocznej uczniów     

 

26 czerwca 2020 r. (piątek) – podsumowanie pracy rocznej