Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

• 29 sierpnia 2017r. (wtorek) 
• 1 września 2017r.(piątek)
• 11 września 2017r.(poniedziałek)
• 27 listopada 2017r (poniedziałek)
• 8 stycznia 2018r (poniedziałek) - klasyfikacja uczniów klas I-VII i II-III gimnazjum
• 10 stycznia 2018r.(środa) - podjęcie uchwały w sprawie wyników 
                                            klasyfikacji śródrocznej uczniów
• 9 kwietnia 2018r (poniedziałek)
• 12 czerwca 2018r.(wtorek) - klasyfikacja uczniów klas I-VII i II-III gimnazjum
• 14 czerwca 2018r.(czwartek) - podjęcie uchwały w sprawie wyników
         klasyfikacji rocznej uczniów 
  

• 22 czerwca 2018 r. (piątek) - podsumowanie pracy rocznej