Egzamin ósmoklasisty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 

Artykuły

10 września 2020

WAŻNE INFORMACJE I DATY ZWIĄZANE Z EGZAMINEM KL 8

1.Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nie później niż do 28 września 2020 r.

 2. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września 2020r. pisemną deklarację:

a. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (załącznik 3a)

b. informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (załącznik 3b)

Uwaga: Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 25 lutego 2021 r., pisemną informację o:

a. zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (załącznik 3a)

b. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym (załącznik 3b).

Czytaj więcej o: WAŻNE INFORMACJE I DATY ZWIĄZANE Z EGZAMINEM KL 8
22 lipca 2020

Uwaga! Ważny komunikat dla uczniów klas VIII

Informujemy, że odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbywać się będzie w podanych dniach, godzinach i miejscach:

31 lipca 2020r – godz. 11.00 -15.30 – budynek szkoły Batorego 37

03 sierpnia 2020r – godz. 8.00 -15.00 – budynek szkoły Batorego 11

20 marca 2020

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU KLAS ÓSMYCH 21- 23 kwietnia 2020 r.

1. Egzamin składa się z 3 części:‎
•    część pierwsza –język polski -21 kwietnia (wtorek)
•    część druga – matematyka- 22 kwietnia (środa)
•    część trzecia- język obcy nowożytny- 23 kwietnia (czwartek)

Czytaj więcej o: INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU KLAS ÓSMYCH 21- 23 kwietnia 2020 r.