Do szkół ponadpodstawowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Na  stronie KURATORIUM      www.kuratorium.waw.pl 

 

w zakładce rodzice i uczniowie są i będą pojawiały się szczegóły dotyczące rekrutacji.

Artykuły

29 stycznia 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

MEiN ogłasił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.