Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego $ 5 ust.4 (Dz.U. nr 186, poz. 1245) dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szk. 2018/2019 będą:

2 listopada 2018r.(piątek)
 

10-12 kwietnia 2019r - egzaminy gimnazjalne  ( tylko budynek przy ul. Batorego 37)

15 -17 kwietnia 2019r. - egzaminy ósmoklasisty

 2 maja 2018r.(czwartek)

 

w wyżej wymienionych dniach opieka świetlicy zapewniona