Gala wręczenia nagród Laur Michała Anioła – Kongres Edukacji Przyszłości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2018

Nasza szkoła - otrzymała nominację w  Ogólnopolskim Konkursie LAUR MICHAŁA ANIOŁA w kategorii "Kreatywna i Innowacyjna Szkoła".

Celem konkursu o Laur Michała Anioła jest promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań dydaktycznych oraz stosowania nowej technologii, w procesie nauczania w  szkołach i placówkach oświatowych każdego szczebla. 

Patronat honorowy nad konkursem, objęła Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska oraz Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek.

Konkurs składał się z 2 etapów. Zadaniem uczniów było nagranie 5 minutowego filmu o swojej szkole.  Film tworzyły dziewczynki z klas 6a i 6e  pod opieką p. Małgorzaty Goździak.

Komisja Konkursu kierowała się regulaminem, przyznając punkty po uwzględnieniu kryteriów takich jak: ludzie z pasją i ich rozwój – kadra pedagogiczna, ICT - technologie informacyjno-komunikacyjne,  instrumentarium dydaktyczne - metody, środki dydaktyczne, organizacja przestrzeni, formy organizacji pracy oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w realizację projektów, przedsięwzięć, konkursów.

 Miło nam znaleźć się wśród 49 placówek oświatowych  z całego kraju, nominowanych w konkursie.

Jest to dla nas wiekie wyróżnienie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie