„Jestem Europejczykiem. Dbam o zdrowie” - konkurs plastyczny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lutego 2021
 •  Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych: 
  • I kategoria wiekowa: uczniowie klas 0-3 szkół podstawowych,
  • II kategoria wiekowa: uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
  • III kategoria wiekowa: uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych
 •  Zadaniem uczestników konkursu będzie stworzenie pracy plastycznej w formacie A3 w orientacji poziomej lub pionowej nawiązującej do hasła konkursu “Jestem Europejczykiem. Dbam o zdrowie”.
 • Praca ma przedstawiać w jaki sposób uczestnik na co dzień troszczy się o swoją formę zdrowotną i fizyczną.
 • Uczestnik konkursu musi również pamiętać o nawiązaniu do aspektu europejskiego i jego podkreśleniu w swojej pracy.
 • Prace konkursowe powinny być wykonane w formie rysunku lub malunku w jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby, tempera, flamastry, ołówki. 
 • Każdy uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie jedną pracę.
 •  Warunkami uczestnictwa w Konkursie są:
  • przesłanie lub dostarczenie osobiście Organizatorowi pracy konkursowejw terminie do dnia 12 marca 2021 roku(w przypadku przesłania pracy decyduje data stempla pocztowego),
  • podpisanie pracy konkursowej imieniem i nazwiskiem autora oraz wskazanie wieku i klasy, na odwrocie pracy konkursowej,
  • przesłanie lub dostarczenie osobiście Organizatorowi (łącznie z pracą konkursową) prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (zawierającego również zgodę rodzica/opiekuna - przedstawiciela ustawowego na udział osoby niepełnoletniej w Konkursie), którego wzór został określony w załączniku do  Regulaminu.

Praca konkursowa oraz formularz zgłoszeniowy powinny zostać przesłane pocztą lub dostarczone w godzinach 9:00 – 15:00 na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

PKiN, Plac Defilad 1 00-901 Warszawa, XIX piętro, pokój 1912

w przypadku przesłania pracy konkursowej pocztą z dopiskiem: Konkurs plastyczny – .Jestem Europejczykiem. Dbam o zdrowie.”

Regulamin konkursu

Galeria

 • Powiększ zdjęcie