Organizacja roku szkolnego 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2020
  • HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
Wszystkich obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja, dystans społeczny), na teren szkoły mogą wejść tylko rodzice uczniów klas I i oddziałów przedszkolnych według zasady 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi.
-  czytaj więcej ...
  • WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  ZW. Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach od września 2020 - scan

- czytaj więcej ...

 Oświadczenie Rodzica - druk  do pobrania

 

  •   LISTY UCZNIÓW KLAS I, VII i ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Listy znajdują się na drzwiach w przedsionku szkoły.

  •  PARKING

Informujemy, że od 1 września 2020r parking dla rodziców znajduje się tylko od ulicy Niepodległości.

  • ZAPISY DO ŚWIETLICY

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do świetlicy pobierają druk zapisu (w załączeniu) i po wypełnieniu przekazują go do szkoły poprzez: (do wyboru):

- wysłanie skanu na adres: swietlica@sp2zabki.pl

- złożenie wypełnionej karty zapisu w przedsionku szkoły w oznaczonym pudełku

- osobiście w dniu 1.09.2020r w godzinach 10.00- 13.30 – zapisy na holu na parterze

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - druk do pobrania

  •  OBIADY (nowe zasady)

- Opłaty za obiady

Odpisy posiłków

- Obiady deklaracja - druk do pobrania