Lato w mieście 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 czerwca 2020

Informujmy, że w dniach 13-24 lipca 2020r w Szkole Podstawowej nr 2 w budynku przy ulicy Batorego 11 odbędzie się akcja „Lato w mieście” .

Z uwagi na sytuację epidemiczną, wszystkie zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, bez wycieczek i wyjść poza teren szkoły.

Wszystkie szczegółowe informacje: 

LATO W MIEŚCIE 2020” (13-24 lipca 2020r) Harmonogram zapisów 

(prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem „Lata w mieście 2020 oraz Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach obowiązującą podczas akcji „Lato w mieście”) 

22 – 25 czerwca 2020r  składanie dokumentacji - karta kwalifikacyjna, pierwsza strona PIT za 2019 (jeśli dotyczy) oraz deklaracja. 

FORMY SKŁADANIA W.W DOKUMENTACJI 

-wysłanie skanu wszystkich wymaganych dokumentów na adres akcja.lato@sp2zabki.pl 

ALBO 

-złożenie w koszulce wszystkich wydrukowanych dokumentów  
w przedsionku szkoły przy ul. Batorego 11 w oznaczonym pudełku. 

Po złożeniu wypełnionej karty kwalifikacyjnej i deklaracji (w wyżej wymienionych dniach zapisów) rodzic zgłaszający dziecko do udziału w akcji „Lato w mieście 2020r” zobowiązany jest uiścić opłatę stałą i/lub opłaty  
za obiady najpóźniej do 26 czerwca 2020r przelewem na konto szkoły  
27 1030 1016 0000 0000 9290 3028 

TYTUŁ PRZELEWU: (przykład) 

Imię i nazwisko: Jan Kowalski 

Szkoła i klasa: SP2(  SP1, SP3) kl. 1a 

Ilość dni; od-do: 5 dni ; 13-17.07.2020 

Obiady: zupy; II danie; cały obiad 

PROSIMY O WYSŁANIE POTWIERDZENIA PRZELEWU  
NA ADRES MAIL:  akcja.lato@sp2zabki.pl
 
 

W uzasadnionych przypadkach, jeśli brak jest możliwości dokonania opłaty przelewem, dopuszcza się możliwość wpłaty gotówkowej w kasie szkoły (budynek Batorego 11) w dniach 22-26.06.2020r w godzinach 8.00-16.00. 

 Nieuregulowanie opłat w wyznaczonym terminie jest równoznaczne   

z rezygnacją z udziału dziecka w akcji.