Konkurs na film fabularny lub dokumentalny, reportaż, wideoklip „Współczesne zagrożenia”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2019

Serdecznie zachęcamy uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, uczniów szkół ponadpodstawowych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego do udziału w wojewódzkim konkursie na film fabularny lub dokumentalny, reportaż, wideoklip „Współczesne zagrożenia”.

Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi młodzieży na problemy i zagrożenia stanowiące podłoże czynów karalnych z udziałem nieletnich. Praca konkursowa powinna dotyczyć jednego z następujących bloków tematycznych: a) agresja rówieśnicza, b) hejt i nietolerancja, c) zagrożenia w ruchu drogowym, d) cyberzagrożenia. Organizatorami konkursu są Mazowiecki Kurator Oświaty, Komendant Stołeczny Policji oraz Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu. Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Warszawie). Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody dla zwycięzców.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej ww. Urzędu: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14278,Konkurs-na-film-fabularny-lubdokumentalny-reportaz-wideoklip-dla-dzieci-i-mlodz.html

Galeria

  • Powiększ zdjęcie