Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2020

Prosimy osoby zamieszkałe w rejonie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Batorego 37 w Ząbkach o jak najszybsze zgłoszenie dzieci do klasy pierwszej.

Druk zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta Ząbki www.zabki.pl w zakładce „Oświata” lub na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach www.sp2zabki.pl w zakładce „Rekrutacja 2020/2021” i po wypełnieniu przesłać na adres sp5zabki@gmail.com

Tel. 534 500 133

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia chorobą COVID-19 wskazane jest, aby korzystać z formy elektronicznej przy składaniu dokumentów. W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia w formie elektronicznej, w wejściu szkoły jest ustawiona skrzynka, do której można wrzucać dokumenty. Bardzo Państwa prosimy o składanie zgłoszenia w zaklejonych kopertach i podanie numeru telefonu kontaktowego.

 Zapraszamy również dzieci 6-letnie, które chciałyby realizować obowiązek przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Batorego 37 w Ząbkach.

Istnieje możliwość utworzenia oddziału przedszkolnego, jeżeli zbierze się odpowiednia grupa dzieci.