Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Główne kierunki pracy

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach to nieustannie rozwijająca się placówka, która posiada dobrze zorganizowane i wyposażone pracownie oraz zatrudnia ambitnych i twórczych nauczycieli, systematycznie podwyższających swoje kwalifikacje.


TROSZCZYMY SIĘ O UCZNIÓW

Staramy się być szkołą uczącą każdego ucznia, dbającą o pełny rozwój swoich wychowanków. Prowadzimy różnorodne zajęcia: logopedyczne, reedukacyjne, wyrównawcze, z kinezjologii edukacyjnej. Od wielu lat funkcjonują w naszej placówce zespoły integracyjne. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w warsztatach teatralnych i dziennikarskich, zajęciach informatycznych, sportowych i muzycznych. Pod fachową opieką instruktorów odbywają się m.in. akrobatyka, gimnastyka korekcyjna, taniec rytmika, gra na instrumentach klawiszowych, nauka szybkiego czytania. 


DBAMY O SIĄGNIĘCIA NASZYCH WYCHOWANKÓW

Nie jesteśmy szkołą sportową, a mimo to możemy się pochwalić wieloma sukcesami w tej dziedzinie. Nasi uczniowie z roku na rok sięgają po raz wyższe trofea na szczeblu wojewódzkim w wielu dyscyplinach sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, m.in. za sprawą szerokiej oferty zajęć sportowo - ruchowych i dzięki nauce pływania zapoczątkowanej w kl. II. Od kilku lat zbieramy również laury w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur", Przedmiotowym Konkursie Informatycznym "miniLOGIA". Nieobce są nam także muzyczne sukcesy w ząbkowskim Festiwalu Piosenki oraz Międzypowiatowym Konkursie Młodego Muzyka.Warto też podkreślić, że nasi absolwenci opuszczają szkołę z dużym bagażem wiedzy i umiejętności. Wyniki ubiegłorocznego sprawdzianu dla klas szóstych dowiodły, że uczniowie potrafią wybić się ponad średnią gminną, wojewódzką i krajową. 


PIELĘGNUJEMY TRADYCJE

Jesienne Biegi Przełajowe organizowane przez naszą placówkę dla uczniów wszystkich ząbkowskich szkół, absolwentów i rodziców stały się już ponad 20 - letnią tradycją. Nasi coroczni pierwszoklasiści mają okazję brać udział w podniosłym ślubowaniu, zaś uczniowie klas szóstych żegnają szkołę podczas niezwykle uroczystego zakończenia roku szkolnego i na balu absolwentów.Dzień Edukacji Narodowej to coroczne sympatyczne święto uczniów i wszystkich obecnych pracowników szkoły, zaś tych którzy zakończyli już swoją karierę zawodową, gościmy w progach naszej placówki obchodząc Dzień Seniora. Do bardziej uroczystych imprez organizowanych w naszej szkole należą z pewnością przedświąteczne spotkania wigilijne ze wspaniałą oprawą artystyczną i plastyczną w wykonaniu naszych wychowanków. Od 16 lat jednym z najważniejszych wydarzeń szkolnych jest organizowany przez nauczycieli, uczniów i wielu rodziców Festyn Rodzinny.

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ

Biblioteka szkolna funkcjonuje obecnie jako pracownia interdyscyplinarna, w której bogaty księgozbiór jest zaewidencjonowany i udostępniony przy pomocy programy komputerowego. Organizowane na jej terenie liczne konkursy, spotkania z poezją i twórcami oraz przedstawienia przybliżają uczniom fascynujący świat literatury.
Nasza szkoła aktywnie współuczestniczy w budowaniu społeczeństwa informacyjnego poprzez kształcenie informatyczne dzieci i młodzieży w dwóch nowoczesnych pracowniach internetowych, w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. 

UCZYMY TEŻ INACZEJ

Nasza młodzież, jak przystało na obywateli społeczeństwa demokratycznego, uczymy się nie tylko  z podręczników, ale też przez osobiste doświadczenie, uczestnicząc w wyborach samorządu uczniowskiego i szkolnych rzeczników praw ucznia.
Łączenie nauki z aktywnym wypoczynkiem na wycieczkach i zielonych szkołach to najbardziej lubiana przez dziatwę szkolną forma zdobywania wiedzy, pozwalająca poznawać ciekawe zakątki naszego kraju i podpatrywać przyrodę, dostarczająca niezapomnianych wrażeń i przeżyć, a także integrująca zespoły klasowe.
Co roku imprezy i konkursy służące zgłębieniu znajomości epoki, w której żył i tworzył patron naszej szkoły - Jan Kochanowski. Nasi uczniowie mają także okazję zaprezentować swoje umiejętności i zainteresowania biorąc udział w licznych konkursach plastycznych, a ich parce eksponowane na terenie szkoły, nadają jej wyjątkowej estetyki. W ramach obchodów Dnia Ziemi wszyscy wychowankowie aktywnie uczestniczą w edukacji ekologicznej, m.in. sprzątając swój mały lokalny świat.


WSPÓŁPRACUJEMY Z RODZICAMI

Obok społeczności uczniowskiej, nauczycielskiej i administracyjnej, nieocenioną rolę w tworzeniu obecnego wizerunku szkoły odgrywają rodzice naszych uczniów, którzy swoim zaangażowaniem i bezinteresowną pracą wspomagają nauczycieli i wychowawców w różnorodnych przedsięwzięciach.


POMAGAMY INNYM

Nie pozostajemy obojętni na cierpienie drugiego człowieka, organizując zbiórki pieniędzy i darów dla wielu potrzebujących. Zawsze chętnie włączamy się do licznych akcji charytatywnych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Tradycją stały się niezwykłe koncerty, podczas których swoje talenty pokazują nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele, a zgromadzone pieniądze wspierają fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.


JESTEŚMY SZKOŁĄ Z KLASĄ

W 2003 roku otrzymaliśmy certyfikat "Szkoły z Klasą". Jesteśmy dumni z otrzymanego tytułu. Staramy się, żeby nasza placówka mogła szczycić się mianem takiej, która otacza opieką każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, pomaga w myśleniu  i rozumieniu świata, rozwija społecznie, uczy wrażliwości, pomaga uwierzyć wsiebie, tworzy dobry klimat oraz przygotowuje do przyszłości.


WSPÓŁPRACUJEMY Z INNYMI SZKOŁAMI

Nasi uczniowie  przekazują tradycje polskie uczniom ze szkół partnerskich w ramach Programu Socrates Comenius - realizowaliśmy projekt szkolny "Poznaj Mnie", a w programie Erasmus + " Music is . life long learning"

 

SYMBOLE SZKOŁY