Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Dla Rodziców

 

 Szanowni Państwo,

  w imieniu Rady Rodziców serdecznie zachęcam do dokonywania wpłat na fundusz Rady Rodziców:

 

  • przelewem na konto: 41 1240 1053 1111 0010 4716 8564 (w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę)
  • gotówką do skarbników klasowych (Skarbnicy dokonują wpłat w imieniu klasy w sekretariacie szkoły)
  • gotówką w kasie sekretariatu szkoły przy ul. Batorego 11 w Ząbkach

 

Proponowana składka to 140zł na rok (14zł na miesiąc, licząc od września do czerwca) od całej rodziny. 

 

W przypadku rodzeństwa prosimy o proporcjonalne rozłożenie wpłat na klasy dzieci. 

  

Z funduszu Rady Rodziców finansujemy imprezy szkolne, nagrody w konkursach, nagrody na koniec roku, lekcje muzealne, programy artystyczne i edukacyjne oraz pomagamy uczniom w trudnej sytuacji finansowej. Doposażamy naszą szkołę w dodatkowy sprzęt edukacyjny (w ubiegłych latach: siłownia na patio oraz krzesła w pracowni informatycznej 

 

Z góry dziękujemy Państwu za wpłaty. Skarbnikom klasowym dziękujemy za pomoc w gromadzeniu funduszy Rady Rodziców.

  

Liczymy na Państwa współpracę i zaangażowanie.

Olga Legacka, Przewodnicząca Rady Rodziców

 

   Adres konta e-mail (pytania, wnioski, uwagi rodziców):   

 Rada.Rodzicow@sp2zabki.pl