Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

ePUAP

           Podmioty realizujące zadania publiczne zobowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkę podawczą.

  • Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). 

UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach.

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

  1. Następnie klikamy: Załatw sprawę
  2. W polu Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo wpisujemy: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO  lub Ząbki
  3. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką)

 

Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający.

/Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4./