Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Mistrzowie kompetencji II

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr  2 w Ząbkach

Numer projektu:RPMA.10.01.02-14-d686/19

Projekt pt.: ”Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” jest realizowany przez Miasto Ząbki w partnerstwie z firmą Mały Inżynier. Projektem objęta zostanie Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 5 w Ząbkach w okresie IX.2020–VIII.2022. Wartość projektu: 416 198,19 zł, w tym wkład własny: 62 766,75 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

a)      rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

b)      doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

 Dofinansowanie UE:  332 958,55 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

  1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
  2. Przyrodnicze laboratorium
  3. Warsztaty  kodowania
  4. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej
  5. Zakoduj kompetencje
  6. Pokazy naukowe
  7. Laboratorium robotyki
  8. Laboratorium Naukowe

 Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Artykuły

Przejdź do - Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr  2 w Ząbkach
15 lutego 2021

Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach

Numer projektu:RPMA.10.01.02-14-d686/19

Projekt pt.: ”Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” jest realizowany przez Miasto Ząbki w partnerstwie z firmą Mały Inżynier. Projektem objęta zostanie Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 5 w Ząbkach w okresie IX.2020–VIII.2022. Wartość projektu: 416 198,19 zł, w tym wkład własny: 62 766,75 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

a)      rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

b)      doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Czytaj więcej o: Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach