Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych

Artykuły

24 lutego 2023

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. W związku  powyższym informujemy, że w terminie od 13 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r. 

Czytaj więcej o: PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024
24 stycznia 2023

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w Mieście Ząbki  w terminie od 13 marca do 24 marca 2023 r.

W dniu 13 marca 2023 roku o godz. 13.00 pod adresem: zabki.formico.pl

6 kwietnia 2021

Rekrutacja

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu, który przybliży wszystkim zainteresowanym naszą szkołę.