Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

kasa

Wpłat za zajęcia dodatkowe  można dokonywać w kasie szkoły lub przelewem na rachunek bankowy o numerze :

44 1030 1016 0000 0000 9290 3013

Nazwa odbiorcy:

Szkoła Podstawowa nr.2 im. Jana Kochanowskiego

05-091 Ząbki, ul Batorego 11

W tytule wpłaty należy wpisać:

Imię i nazwisko dziecka/ klasa/ nazwa zajęć/ miesiąc i rok, za który dokonujemy wpłaty

NP.: Jaś Kowalski/ 1A/ basen/ wrzesień 2022