Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach informuje, że na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego $ 5 ust.4 (Dz.U. nr 186, poz. 1245) dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szk. 2023/2024 będą: 


w wyżej wymienionych dniach opieka świetlicy zapewniona