Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Informacje ogólne

Telefony do świetlicy:


sala nr 62 oddziały przedszkolne  - tel. 571444956


sala nr 64 - odwoływanie obiadów - tel. 571444958


sala nr 64,65,66 klasy I-III  - tel. 571444959