Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

KONKURS PLASTYCZNO-CYFROWY Fundusze Norweskie i EOG - o tym się wie!

15 marca 2021

Wykonajcie pracę plastyczną w dowolnej technice cyfrowej i wygrajcie pracownię komputerową dla swojej szkoły!

  • W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy na potrzeby Konkursu tworzą drużyny.
  • Drużyna składa się z maksymalnie 9 uczniów i Koordynatora Projektu, odpowiadającego za udział drużyny w Konkursie. Koordynatorem Projektu musi być nauczyciel zatrudniony w szkole zgłaszającej się do Konkursu.
  • Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.otymsiewie.pl.
  • Żeby poszukać inspiracji dla swoich prac, sprawdźcie, co to są Fundusze Norweskie i EOG, co łączy Norwegię, Islandię i Lichtenstein, jakie wartości i działania wspierają Fundusze Norweskie i EOG.

Regulamin konkursu

 

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 31.03.2021.