Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Dla Rodziców

Dobrowolna składka na Radę Rodziców - 120 zł od rodziny
Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać codziennie indywidualnie
(rodzic) w godzinach pracy sekretariatu
wystawiamy KP potwierdzające wpłatę

lub na konto RR
Nr konta bankowego Rady Rodziców:

41 1240 1053 1111 0010 4716 8564

przy wpłatach na konto proszę podać:
Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę, 
do której uczęszcza dziecko.
Adres konta e-mail (pytania, wnioski, uwagi rodziców)

        radarodzicow@outlook.com