Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Opłaty za obiady

SZANOWNI RODZICE!


Informacja dotycząca obiadów - budynek szkoły podstawowej

Obiady w budynku szkoły podstawowej przy ulicy Batorego 11 dla chętnych uczniów klas 0-VI ( oprócz VIa VId i VIe)
Cena obiadu wynosi 5zł ( 1zł - zupa, 4zł - drugie danie). 

sala nr 64 - odwoływanie obiadów - tel. 571444958


Opłaty przyjmowane są w kasie szkoły ( budynek SP, wpłaty gotówkowe) lub w wersji elektronicznej na rachunek: 


27 1030 1016 0000 0000 9290 3028
  
Jednocześnie przypominamy, że:
-opłaty za obiady można dokonywać na miesiąc przed żądanym terminem, ale nie później niż 2 dni przed dniem, w którym dziecko ma skorzystać z posiłku,

-opłata elektroniczna powinna być dokonana do 24 dnia każdego miesiącapoprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie miało wykupione obiady (np. do 24 października opłata za listopad),

-odpisy obiadów (rezygnację z posiłku) należy zgłosić osobiście 
lub telefonicznie (571444958) do wychowawcy świetlicy do godziny 9:00 dnia poprzedzającego  nieobecność ucznia na posiłku lub w wyjątkowych sytuacjach (np.: choroba dziecka) w poniedziałki i pierwsze dni po dniach wolnych do godziny 8:00. W pozostałe dni odpis zgłoszony rano - będzie możliwy pod warunkiem sprzedania  obiadu innemu chętnemu dziecku

Ilość dni obiadowych w roku szkolnym 2018/19

 

wrzesień 18  
październik 23  
listopad 20  
grudzień 15  
styczeń 18  
luty 14  
marzec 21 lub 18 rekolekcje 18-20,03
kwiecień 19 lub 22 egzamin ósmoklasisty
maj 20  
czerwiec 14  

 

 

Informacja dotycząca obiadów – budynek gimnazjum