Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej

27 sierpnia 2020r. (czwartek) – godz. 8.00 plus praca w zespołach i szkolenie on-line (0-III i nowi nauczyciele)

28 sierpnia 2020r. (piątek) – szkolenie Teams on-line 8.00-12.00 ( dla nauczycieli zaawansowanych)  plus praca w zespołach

31 sierpnia 2020r ( poniedziałek) – praca w zespołach

14 września 2020r. (poniedziałek)

20 października 2019r (wtorek) – rada dot. dostosowania egzaminu (kl. VIII)

23 listopada 2020r. (poniedziałek)

07 stycznia 2021r (czwartek)– klasyfikacja uczniów klas I–VIII – on-line w zespołach

11 stycznia 2021r. (poniedziałek) –podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji      śródrocznej uczniów

15 marca 2021r (poniedziałek)

17 czerwca 2020r.(czwartek) - klasyfikacja uczniów klas I–VIII – on-line w zespołach

21 czerwca 2021r.(poniedziałek) - podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji rocznej uczniów   

25 czerwca 2021 r. (piątek) – podsumowanie pracy rocznej