Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Usługi stomatologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach

1 października 2019

W czwartek 19 września br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Miastem Ząbki a Przychodnią Stomatologiczną przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Ząbkach, ul. Orla 6 lok. 79. Podczas podpisania porozumienia przychodnię reprezentowała Pani doktor Maria Sikorska.

Przedmiotem porozumienia jest udostępnianie przez przychodnię dostępu do świadczeń i organizacja z zakresu:

  1. świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki, do ukończenia 18. roku życia,
  2. profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;
  3. współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorami szkół w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie