Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

SZKOLNY KONKURS GRAFICZNY – „LOGO JESIENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH”

9 września 2019
 • Konkurs organizowany jest przez nauczycieli informatyki i wychowania fizycznego kl. 4-8 Szkoły Podstawowej nr.2 im. Jana Kochanowskiego. 
 • W konkursie biorą udział uczniowie wszyscy uczniowie klas IV-VIII. 

 • Celem konkursu jest: 

 1. rozwijanie zainteresowań informatycznych, 

 1. doskonalenie technik graficznych, 

 1. rozwijanie zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami, 

 1. pielęgnowanie szkolnej tradycji biegów. 

 • Prawidłowość przebiegu konkursu nadzorują nauczyciele informatyki.

 •  W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie szkoły klas IV-VIII obecni w dniu eliminacji klasowych na zajęciach komputerowych. Etap odbędzie się w czasie lekcji. Nauczyciele wybierają ze wszystkich prac trzy najładniejsze prace.   

 • Konkurs będzie polegał wykonaniu plakietki na biegi w edytorze graficznym. 

 • Prace muszą spełniać następujące warunki: 

  - muszą zawierać tekst i grafikę 

  - plakietki mogą mieć dowolny kształt (koło, kwadrat itp.) 

  - obowiązkowe bezbłędne napisy:  XXVIII Jesienne Biegi Przełajowe Ząbki 2019

  - można korzystać z Internetu pod warunkiem, że skopiowane obrazki będą podlegały przeróbce, będą elementem kompozycji ucznia. 

  - Nazwa pliku: imię_nazwisko_klasa np. ala_abacka_4a  

  - Format pliku: .png lub .jpg 

  Czas na wykonanie prac- jedna lekcja. 

 Wybrane prace przekazujemy do p. M. Goździak do 17 IX 2019r. 

 • Jury (nauczyciele wychowania fizycznego) wybiorą najciekawszą pracę, która będzie plakietką tegorocznych biegów. 

 • Nagrody i dyplomy zostaną wręczone 21 IX 2019r. (sobota) w parku miejskim (w czasie biegów) 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie