Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ „#OSEWyzwanie” SMART SZKOŁA

9 września 2019

Szkoła ogłasza konkurs na pracę plastyczną  pod tytułem Smart Szkoła.

Praca może być wykonana  w dowolnej technice plastycznej. Powinna przedstawiać  temat edukacji cyfrowej i inteligentnej szkoły przyszłości, wykorzystującej szybki i bezpieczny Internet oraz nowe technologie w procesie edukacji i zarządzania placówką.

Termin wykonania pracy: do 13 września /oddajemy do nauczycieli informatyki/.

  • Praca nie może być wcześniej publikowana, ani nagradzana w innych konkursach,
  • praca musi stanowić wyłącznie oryginalną twórczość Uczestnika biorącego udział w konkursie,
  • pracę może przygotować zespół

 

- zgodność pracy z tematyką konkursu,

- oryginalność ujęcia tematu,

- poprawność wykonania,

- estetykę oraz kompozycję pracy.

 Autor/ autorzy pracy składają pisemne oświadczenie dotyczące autorstwa pracy. Szkoła ma prawo zwrócić się do Uczestnika z prośbą o dostarczenie dowodów na autorski charakter pracy konkursowej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie