Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Opłaty za obiady budynek przy ul. Batorego 11

27 sierpnia 2019

BUDYNEK PRZY uL. BATOREGO 11

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane są w kasie szkoły przy ul. Batorego 11 dla uczniów klas 0 –VII, którzy są przypisani do tego budynku

 

Godziny otwarcia kasy :

Poniedziałek   12:30 – 17:30

Środa                08:30 – 16:30

Piątek               07:30 – 14:30

 

Wpłaty za obiady w formie elektronicznej prosimy wysyłać na rachunek bankowy o numerze:

27 1030 1016 0000 0000 9290 3028

Nazwa odbiorcy:

Szkoła Podstawowa nr.2 im. Jana Kochanowskiego

05-091 Ząbki, ul Batorego 11

W tytule wpłaty należy wpisać:

Imię i nazwisko dziecka/ klasa/ rodzaj obiadu/ miesiąc i rok, za który dokonujemy wpłaty

NP.: Jaś Kowalski/ 1A/ cały obiad/ wrzesień 2019 

 

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE:

- OPŁAT ZA OBIADY MOŻNA DOKONYWAĆ NA MIESIĄC PRZED ŻĄDANYM TERMINEM, ALE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 2 DNI PRZED DNIEM, W KTÓRYM DZIECKO MA SKORZYSTAĆ Z POSIŁKU

- OPŁATY ELEKTRONICZNE POWNNY BYĆ DOKONANE DO 24 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC, W KTÓRYM DZIECKO MA SKORZYSTAC Z POSIŁKU(NP. DO 24 WRZEŚNIA -OPŁATA ZA PAŹDZIERNIK)