Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z ADHD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 listopada 2018

Warsztaty adresowane są do rodziców dzieci,  u których zdiagnozowano ADHD z rejonu działania poradni (Marki, Ząbki, Kobyłka, Zielonka) .

Cele zajęć:

  •  Zaznajomienie uczestników z informacjami nt. objawów ADHD i ich konsekwencji dla funkcjonowania dziecka, etiologii  i typów ADHD, metod terapii.
  •  Przedstawienie rodzicom praktycznych modeli i technik w pracy z dzieckiem z ADHD.
  •  Nauczenie rodziców stosowania w/w technik poprzez zastosowania metod treningowych w trakcie warsztatów.
  •  Zapoznanie rodziców z efektywnym modelem współpracy ze szkołą ( m. in. przekazanie wzoru zeszytu korespondencji )
  •  Zwiększenie u rodziców samoświadomości  uczuć towarzyszących codziennym trudnościom wychowawczym
  •  Doskonalenie technik komunikacyjnych stosowanych przez rodziców w rozmowie z dzieckiem
  •  Zapewnienie wsparcia emocjonalnego rodzicom oraz zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń i dyskusji

 

Czas trwania zajęć

Zajęcia trwają grudzień 2018 - luty 2019. Jednostka zajęciowa wynosi 2h odbywają się raz w tygodniu we wtorki w godzinach popołudniowych.

Prowadzące

Magdalena Papoń-Grudzień

Elżbieta Szałata

Galeria

  • Powiększ zdjęcie