Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Deklaracja dotycząca udziału dziecka oddziału przedszkolnego w dyżurze wakacyjnym

5 czerwca 2018

Prosimy rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych, biorących udział w dyżurze wakacyjnym, o ypełnienie załączonej deklaracji.

Link do deklaracji.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły przy Batorego 11 najpóźniej do 15 czerwca 2018r"