Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

Zamówienie publiczne Nr sprawy: SP2.ZP.271.02.2017

30 listopada 2017

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące wymianę posadzki w korytarzu w części administracyjnej budynku Szkoły Podstawowe Nr 2 w Ząbkach przy ul. Batorego11.

Zamówienie publiczne Nr sprawy: SP2.ZP.271.02.2017