PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 kwietnia 2020

Szanowni Państwo

  Składanie ZGŁOSZEŃ do klas pierwszych odbywać się będzie od 30 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.

Rodzice, których dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej wypełniają druk zgłoszenia dostępny na stronie Urzędu Miasta Ząbki oraz na stronie naszej  szkoły (zakładka Rekrutacja 2020/2021) i składają go w szkole podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr XXV/223/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2020 r

 Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 wskazane jest, aby korzystać z formy elektronicznej przy składaniu dokumentów.

W związku z powyższym prosimy po wypełnieniu zgłoszenia  przesłać  do szkoły podstawowej obwodowej na wyznaczoną skrzynkę mailową, w formie skanu lub fotografii dokumentów.

 do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Batorego 11 na adres  sp2zabki@idsl.pl

 do szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Batorego 37 na adres   sp5zabki@gmail.com

  W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia w formie elektronicznej, w wejściu do szkół zostanie postawiona skrzynka, do której wrzucać będzie można ww. dokumenty. Bardzo Państwa prosimy, aby zgłoszenie było składane w zaklejonych kopertachProsimy również o podanie telefonu kontaktowego.

   Z uwagi na właściwe zaplanowanie pracy w roku szkolnym 2020/2021 prosimy, aby Rodzice, zgłaszający dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej, przekazali informację o szczególnych potrzebach dziecka i dołączyli do zgłoszenia stosowną  dokumentację, np. orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego.

                                                                                                     Irena Małyszczuk
                                                                                                      dyrektor szkoły
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 UL.BATOREGO 11 - WNIOSEK
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 UL.BATOREGO 37 - WNIOSEK
 
OBWODY SZKOLNE - UCHWAŁA

 Inne informacje na stronie Urządu Miasta