Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2020

Od 25 marca, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, będziemy realizowali podstawę programową w formie kształcenia na odległość. Oto najważniejsze kwestie organizacyjne:

1. Obowiązujące środki komunikacji to:

  • e-dziennik zakładka zadania domowe, tylko w tym miejscu będą umieszczane wszystkie informacje tzn. tematy, zadania do wykonania, potrzebne linki, terminy wykonania zadań i sposób przekazania ich nauczycielowi oraz informacja o umieszczeniu dodatkowych materiałów w zakładce “zdalne nauczanie” itp.
  •  Office 365
  •  Microsoft Teams w Office 365 (dotyczy klas IV-VIII).
  •  strona szkoły - zakładka “Zdalne nauczanie” 

2. Formy kontaktu rodziców i uczniów z nauczycielami: adresy email wg imię.nazwisko@sp2zabki.pl, wiadomości przez e-dziennik, czat i video spotkania Microsoft Teams (dot. klas IV-VIII)

3.Każdy nauczyciel będzie dostępny on-line dla uczniów i rodziców w godzinach przewidzianych planem lekcji danej klasy. W tym czasie pracuje z uczniami zgodnie z ustaleniami podanymi danej grupie (prowadzenie konsultacji, videolekcji w ramach aplikacji Microsoft Teams, odpowiadanie na maile, zamieszczanie nowych materiałów, itp.)

4. Prosimy, aby uczniowie klas IV-VIII utworzyli konta uczniowskie w e-dzienniku -logowanie za pomocą szkolnych kont Office 365, czyli imię.nazwisko@sp2zabki.pl - pozwoli to na samodzielne sprawdzanie przez uczniów zadań wpisanych w e-dzienniku. Na stronie szkoły pojawi się ponownie instrukcja logowania do e-dziennika.

5. Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu - nauczyciel przedmiotu skontaktuje się z rodzicem i ustali inny sposób przekazania materiałów omawianych z grupą na zajęciach (np. odbiór ze szkoły).

6. Nauczyciel przedmiotu będzie oceniał prace wysyłane przez uczniów jak również podejmowane przez nich aktywności, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny. Nie będą organizowane sprawdziany, klasówki, kartkówki

7. Specjaliści: pedagog i psycholog będą prowadzili dyżury wg grafiku umieszczonego   na stronie szkoły.

                                                                                        Irena Małyszczuk