Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

OLIMPUSEK Olimpiada z języka angielskiego: klasy 1-3

5 lutego 2020

Olimpiady zawierają zestawy 21 zadań konkursowych o różnej skali trudności.  Pytania konkursowe zawierają co najmniej jedną prawidłową odpowiedź.

 Termin: 20-03-2020 r. - OLIMPUSEK z języka angielskiego godz. 9.45 na stołówce szkolnej w bud. Batorego 11

Czas trwania olimpiad to 50 minut + 15 minut na sprawy organizacyjne.

 Do olimpiady OLIMPUSEK z języka angielskiego należy zgłosić się do 07-02-2020 r.

Opłaty: 10,00 zł

 Zakres programowy:

Klasa I

1. Przedstawianie się (imię, wiek, samopoczucie).
2. Liczby od 0 do 10.
3. Kolory.
4. Członkowie rodziny.
5. Zabawki.
6. Podstawowe zwierzątka domowe, gospodarskie i egzotyczne.
7. Podstawowe przybory szkolne.
8. Polecenia: usiądź, wstań, otwórz, zamknij, powtórz, przeczytaj, narysuj itd.
9. Pożywienie.
10. Ubrania.
11. Słownictwo związane z Bożym Narodzeniem.
12. Czasownik „have got” i „like” w formie twierdzącej i przeczącej.
13. Zaimki osobowe: I, he, she.
14. Części ciała.
15. Podstawowe zwroty grzecznościowe.
16. Podstawowe przymiotniki.
17. Pomieszczenia w domu.
18. Czasowniki „be” i „have got” w 3. osobie liczby pojedynczej.

 

Klasa II

Zakres programowy dla klasy I oraz następujące zagadnienia:
1. Liczby od 0 do 20.
2. Opis postaci i zwierząt - przymiotniki.
3. Dni tygodnia.
4. Wyposażenie domu.
5. Codzienne czynności.
6. Słownictwo związane z Wielkanocą.
7. Określenie położenia przedmiotów.
8. Czasowniki: „be”, „have/have got”, „can”, „like” i „love” w formie oznajmującej, pytającej i przeczącej.
9. Opis pogody.
10. Opisy samopoczucia.
11. Umiejętności np. jeździć na rolkach, jeździć na rowerze itd.
12. Zaimek wskazujący: „this” i „these”.
13. Polecenia w formie przeczącej.
14. Nazwy pojazdów.
15. Formy czasowników w 3 os. liczby pojedynczej.

 

Klasa III

Zakres programowy dla klasy I i II oraz następujące zagadnienia:
1. Liczby od 0 do 100.
2. Sport i wypoczynek.
3. Pory roku.
4. Miesiące.
5. Czynności wykonywane w trakcie mówienia.
6. Określenia czasu.
7. Zaimki dzierżawcze (my, your, her, his, its itd.).
8. Zaimki osobowe w liczbie pojedynczej i mnogiej.
9. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
10. Słownictwo związane z Halloween.
11. Dopełniacz saksoński.
12. Nazwy podstawowych państw europejskich.

 

 

Organizatorzy konkursu:

Katarzyna Węsierska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie