Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

„Eko-hackathon Fundacji Orange”

30 stycznia 2020

Drodzy #SuperKoderzy,
serdecznie zapraszamy Was do udziału w naszym zupełnie nowym przedsięwzięciu: Eko-hackathonie Fundacji Orange. Konkurs jest skierowany do szkół biorących udział programie #SuperKoderzy w aktualnej lub w jednej z poprzednich edycji.W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-8 naszej szkoły.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
1) pierwszy etap - szkolny. Zainteresowane szkoły przesyłają projekty wykonane i udostępnione na latformie scratch.mit.edu

- rozwiązanie zadania może przygotować dowolna liczba uczniów (kilkuosobowa grupa, klasa), pod opieką nauczyciela.

W razie większej liczby prac - szkolne eliminacje, - szkoła może zgłosić tylko jedną pracę.

Zadanie konkursowe

Problem: W ostatnich latach wiele mówi się o zanieczyszczeniu powietrza i smogu. Według naukowców powietrze w Polsce jest jednym z najbardziej zanieczyszczeonych w Europie i co roku odnotowuje się ponad 42 000 przedwczesnych zgonów związanych ze złą jakością powietrza (m.in. choroby serca, astma)

Misja: Ze smogiem można wygrać, wdrażając kilka zasad! Ważne jest ograniczenie tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń powodowanych przez przydomowe piece, w których pali się materiałami złej jakości. Nie bez znaczenia dla jakości powietrza są też zanieczyszczenia powodowane przez samochody.

Zadanie programistyczne: Stwórz w Scratchu grę lub animację, która pokazywałaby mieszkańcom Twojego miasta, jak walczyć ze smogiem. Postaraj się, by gra była interaktywna, estetycznie zaprojektowana i proponowała konkretne rozwiązania.

Pamiętaj, że oceny organizatorzy dokonają na podstawie następujących kryteriów: • Koncepcja zgłoszonej gry/animacji, pomysłowość – 10 pkt • Umiejętności programistyczne zaprezentowane w grze/animacji – 20 pkt • Staranność i estetyka wykonania, dopracowanie detali (wizualne, muzyczne, dźwiękowe, tekstowe) – 10 pkt

Prace zespołowe 2-3 osoby /nie indywidualnie/ przesyłamy do nauczyciela informatyki do 3 marca 2020r

2) drugi etap – wyjazdowy. Reprezentacje pięciu wybranych szkół zostaną zaproszone do
Warszawy na Eko-hackathon Fundacji Orange, gdzie pod okiem mentorów będą
programować i prezentować przed jury swoje projekty. - 27 marca 2020

Galeria

  • Powiększ zdjęcie