Konkurs kolęd śpiewanych w języku angielskim.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2019

Regulamin

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach.

2. Chętni uczniowie we własnym zakresie przygotują wykonanie jednej kolędy w języku angielskim . Uczestnicy konkursu mogą śpiewać w duetach, mogą też korzystać z podkładu muzycznego bez słów.

3. Do wyboru są następujące kolędy:

a) Joy to the World

b) Silent Night

c) Come on, Ring Those Bells

d) Santa Claus is Coming to Town

e) White Christmas

4. Pierwszy etap konkursu odbędzie się na poziomie klasy. Nauczyciele języka angielskiego wybiorą z każdej klasy piątej maksymalnie dwóch uczniów, którzy najpiękniej zaśpiewają wybraną i przygotowaną przez siebie kolędę.

5. Do dnia 6 grudnia 2019r. nauczyciele języka angielskiego sporządzą listę uczniów, którzy przeszli do drugiego etapu konkursu.

6. Drugi etap konkursu odbędzie się w dniach 10-13 grudnia 2019r. Laureatów wyłoni komisja składająca się z dwóch nauczycieli języka angielskiego.

7. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę rzeczową oraz celującą ocenę z języka angielskiego.

Organizatorzy

 

Cele konkursu:

1. Rozszerzenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.

2. Wzmocnienie własnej oceny ucznia poprzez prezentowanie swoich uzdolnień i umiejętności.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie