Informacja dotycząca obiadów – budynek Batorego 11

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 listopada 2019

Wpłaty gotówkowe za obiady przyjmowane są w kasie szkoły przy ul. Batorego 11 dla uczniów klas 0 –VII, którzy są przypisani do tego budynku

Godziny otwarcia kasy :

Poniedziałek 12:30 – 17:30

Środa 08:30 – 16:30

Piątek 07:30 – 14:30

Wpłaty za obiady w formie elektronicznej prosimy wysyłać na rachunek bankowy o numerze:

27 1030 1016 0000 0000 9290 3028

Nazwa odbiorcy:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego

05-091 Ząbki, ul Batorego 11

W tytule wpłaty należy wpisać:

Imię i nazwisko dziecka/ klasa/ rodzaj obiadu/ miesiąc i rok, za który dokonujemy wpłaty

NP.: Jan Kowalski/ 1A/ cały obiad/ wrzesień 2019

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE:

- opłaty za obiady w kasie szkoły można dokonywać na miesiąc przed żądanym terminem, ale nie później niż 2 dni przed dniem, w którym dziecko ma skorzystać z posiłku. Zachęcamy do opłat gotówkowych do 27 dnia każdego miesiąca lub wcześniej.

- opłaty elektroniczne powinny być dokonane do 24 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ma skorzystać z posiłku ( np. do 24 września – opłata za październik)

 -odpisy obiadów (rezygnację z posiłku) należy zgłosić osobiście lub telefonicznie (571444958) do wychowawcy świetlicy najpóźniej do godziny 9:00 dnia poprzedzającego  nieobecność ucznia na posiłku lub w wyjątkowych sytuacjach
(np.: choroba dziecka) w poniedziałki i pierwsze dni po dniach wolnych do godziny 8:00. W pozostałe dni odpis zgłoszony rano - będzie możliwy pod warunkiem sprzedania  obiadu innemu chętnemu dziecku.